Video ukázka proudění media ve ventilu AZ23

Video ukázka kompletace ventilu AZ23