Turbína TR320 TANDEM

Turbána TANDEM má dva turbínové stupně. Je nejvhodnějším typem pro izoentropický spád páry ∆h větší než 400 kJ/kg, a to především pro kondenzační provoz s možností regulovaného odběru páry za prvním stupněm.

Turbína TANDEM se skládá ze dvou turbínových stupňů, vedle sebo letmo uložených na dvou pastorcích převodovky. Převodovka je uchycena na základový rám, jehož součástí je kompletní olejové hospodářství pro mazání kluzných ložisek převodovky. Mezi převodovkou a generátorem je pružná spojka. Těsnost rotorů je zajištěna ucpávkou, ze které je vyvedena komínková pára a odvodnění.

1. turbína 1
2. turbína 2
3. vstup páry
4. odběr páry
5. výstup páry
6. převodovka
7. generátor

Parametry TR320 TANDEM
výkon150 - 2000 kW
množství páry4 - 30 t/hod
vstupní tlak páry0,6 - 6,3 MPa
výstupní tlak páry0,05 - 1,4 MPa
vstupní teplota párymax. 420°C
velikost betonového základu2600x4800 mm