Turbína TRm600

Tato turbína je zpravidla používána s převodovkou. Výhodou tohoto typu je možnost použití více řad lopatkování. Regulaci uvedeného typu turbíny lze zajistit jak elektronicky, tak mechanicky.

Turbína se skládá ze základového svařovaného rámu, na kterém je umístěno těleso, hnaný stroj (generátor, čerpadlo nebo druhá převodovka pro pohon třtinového mlýna), olejové hospodářství a olejová nádrž. Rotor točivé redukce je uložen mezi dvěma kluznými ložišky. Hřídel rotoru je spojena s převodovkou pružnou spojkou. Těsnost rotoru zamezující úniku páry je zajištěna dvěma labyrintovými ucpávkami, z nichž je vyvedena komínková pára.

1. stator - těleso turbíny
2. rotor
3. svařovaný rám (olejová nádrž)
4. hnaný stroj (generátor, čerpadlo, převodovka)
5. vstup páry
6. výstup páry
7. spojka
8. regulační ventil
9. olejové hospodářství 10. ložiskové stojany

Parametry TRm600
výkonmax. 1200 kW
vstupní tlak párymax. 6,0 MPa
výstupní tlak párymax. 0,9 MPa
vstupní teplota párymax. 450°C
velikost betonového základu1400x2300 mm